Väntan i vården


februari – juli 2022

Ett performanceverk för fri improvisation med harpa, slagverk och saxofon i samarbete med socialantropologerna Lisen Dellenborg och Mirko Pasquini.

Väntan i Vården tar avstamp i den väntan patienter och personal upplever inom vården. Där människans identitet upphör och processen tar vid, uppstår ett vakuum där människan måste förhålla sig till tiden som passerar utan att veta när väntan tar slut.


“Så oändligt lång tiden. Då det här rummet med smutsgula väggar skall vara mitt hem. Främlignar bäddar min säng.”

Ur “Kall Kamprat” av Rose-Marie Huuva

Projektet är ett samarbete mellan musikerna Erika Lindholm, Emelie Sjöström och Stina Hellberg Agback, samt scenografen Sanne Hellberg. Till stöd samarbetar de med socialantropologerna Lisen Dellenborg och Mirko Pasquini. Genom en tre timmar lång performance där publiken kan komma och gå som den vill med fri akustisk improvisationsmusik på harpa, saxofon och slagverk, blandat med elektroniska inslag förmedlas olika känslor och sinnesstämningar som en spegling av hur det är att vänta inom vården: både för patienter och personal. 

Projektet genomförs med stöd av Musikverket.

Väntan i vården är en utveckling av “Wallée Signalerar”, (2018) ett tre timmars långt performanceverk av Erika Lindholm med fri improvisation på saxofon, rörelse och elektronik utifrån en dialysmaskin som behandlar Erika på scen.